Slægtsforskning

Arkivet har derfor en righoldig samling, her kan nævnes:
Kirkebøger: Nybøl, Ullerup og Sottrup sogne i kopi
Folketællinger: Sottrup 1840, Ullerup 1845, Nybøl 1803 og 1845 i kopi
Slægtsbøger: Bl.a. Lyck, H. P. Hanssens mødrene slægt
Andre samlinger: N. J. Feilberg – en præstegård i Sundeved 1864, Jens K. Lampes erindringer.
Foreningsarkiver: Bl.a. fra egnens idrætsforeninger
Billeder: Bl.a. fra fotograf Bartram, Ullerup

Gravsten på Nybøl kirkegård:
Gravsten på Ullerup kirkegård:
Gravsten på V. Sottrup  Kirkegård:
Link til gravstene i hele Danmark:
Slægtshistorisk Forening Sønderjylland:

Kirkebog for Stenderup Frimenighedskirke:

Dødsannoncer og nekrologer fra Nybøl