Arbejdsområder

Arkivet i Sundeved blev oprettet i 1992 ved en sammenlægning af de tre sognearkiver i Sottrup, Ullerup og Nybøl, der startede helt tilbage i 1960’erne.

Arkivet indsamler og bevarer materiale om egnens historie, og sørger for det er tilgængeligt for alle interesserede. Her findes kilderne, i original eller kopi.
Især
kan slægtsforskeren have stor glæde af de mange slægtsbøger som arkivet har.

Arbejdsområder kan være

Registrere indgang journaler.
Registrere arkivfonde.
Registrere avisudklip.
Beskrive billeder.
Hjælpe med opdatering af hjemmesiden.
Lave nyhedsbrev.
Skrive interviews.
Optage interviews.
Fotografere.
Scanne billeder og dias.
Registrering i Arkibas og word.