Årsskrifter


Skrift for Lokalhistorisk Forening for Sundeved også kaldet Årsskriftet, er en del af medlemskabet i foreningen. Interesserede kan købe det ved henvendelse på mail: sundevedarkiv@gmail.com

De seneste 3 årgange koster 100kr. pr. styk.
Prisen for 4. til 10. årgang er 50kr. pr. styk.
Ældre årgange koster 25kr. pr. styk

Register over tidlige udkomne skrifter 

Gamle Årsskrifter – Hent dem her

Årsskrift 1983Årsskrift 1884Årsskrift 1985Årsskrift 1986Årsskrift 1987
Årsskrift 1988Årsskrift 1989Årsskrift 1990Årsskrift 1991Årsskrift 1992
Årsskrift 1993Årsskrift 1994Årsskrift 1995Årsskrift 1996Årsskrift 1997
Årsskrift 1998Årsskrift 1999Årsskrift 2000Årsskrift 2001Årsskrift 2002
Årsskrift 2003Årsskrift 2004Årsskrift 2005Årsskrift 20062007
20082009Årsskrift 2010Årsskrift 20112012
20132014201520162017

Indhold af Årsskrift 2021

Side 6 - Nuværende bestyrelse for
Lokalhistorisk Forening for Sundeved

Side 7 - Mindeord over Peder Clemmesen

Side 9 - Henrik og diplomatsættet
Af Gunnar Solvang

Side 19 - En hilsen til Snogbæk
med "Hilsen fra Snogbæk"
Af Jørgen Chr. Lei, Kalvehave

3 - Historien om lærer Hans Petersen, Blans
Af Asta Flyvholm Kjær, Broager

Side 17 - Kobberholm, et sted- og vejnavn
Af Folker Svane, Kobberholm

Side 31 - Onkels breve
Af Ulla Sylvest Vestergaard, Albertslund
Side 63 - Borggaard i Nybøl
Af Arne Jessen, Nybøl

Side 67 - Lægehuset i Vester Sottrup gennem 100 år
Af Niels Kristian Kjær, Vester Sottrup

Side 87 - Vinter og hvid jul
Af Folker Svane, Kobberholm

Side 91 - Året der gik 2020
Udklip af store og små begivenheder