Foreningens historie

Foreningens navn er Lokalhistorisk Forening for Sundeved.
Dens hjemsted er Aktivitetshuset i Ullerup.
Foreningen dækker sognene Nybøl, Sottrup og Ullerup.

Foreningen blev oprettet 10.04.1992 ved en sammenslutning af
de eksisterende foreninger i kommunen.

Den første bestyrelse, der blev konstitueret havde følgende sammensætning.

Formand Hans Christian Clausen, Ullerup. Næstformand Jørgen Schmidt, Vester Sottrup
Kasserer Ellen Møller, Vester Sottrup. Sekretær Louise Schultz, Vester Sottrup
Bestyrelsesmedlemmer Käthe Schmidt, Nybøl, Hans W. Christensen, Stenderup,
Knud Erik Sørensen, Ullerup, Frederik Christensen, Nybøl, Jørgen Hansen Vester Sottrup
Suppleanter Christine Lyck, Nybøl, Johan Lyck, Vester Sottrup
Revisorer Johan Phillipsen, Ullerup, Hans Jørgensen, Vester Sottrup
Arkivleder Ellen M Olsen
Læs mere om sammenslutningen her

Sammenslutningens lokaler Truenbrovej 21A, Ullerup