Sammenlægningen af arkiver

Sundeved Lokalarkiv på Bakkensbro Skole i Ullerup:

Arkivet
Arkivet i Sundeved er en sammenlægning i 1992 af de tre sognearkiver i Sottrup, Ullerup og Nybøl, der startede helt tilbage i 1960’erne.

Det tidligere arkiv i Avnbøl

Arkivet indsamler og bevarer materiale om egnens historie, og sørger for det er tilgængeligt for alle interesserede.
Her findes kilderne, i original eller kopi.
Især kan slægtsforskeren have stor glæde af de mange slægtsbøger som arkivet har.

Arkivet har derfor en righoldig samling, her kan nævnes:
Kirkebøger: Nybøl, Ullerup og Sottrup sogne i kopi
Folketællinger: Sottrup 1840, Ullerup 1845, Nybøl 1803 og 1845 i kopi
Slægtsbøger: Bl.a. Lyck, H. P. Hanssens mødrene slægt
Andre samlinger: N. J. Feilberg – en præstegård i Sundeved 1864, Jens K. Lampes erindringer.
Foreningsarkiver: Bl.a. fra egnens idrætsforeninger

Arkivet er medlem af Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkiver SKLA og Sammenslutningen af lokalarkiver SLA