Bestyrelse

Efter generalforsamlingen den 25 marts 2019 består bestyrelsen af

  1. Arne Jessen
  2. Carl Peter Møller
  3. Peter Juhl Jespersen
  4. Frede Jensen
  5. John Solkær
  6. Povl C. Callesen
  7. Svend Jørgensen

Konstituering af bestyrelsen

Formand:
Povl C Callesen
Brobølvej 18, Brobøl
6400 Sønderborg
Mail: pccallesen@outlook.dk
Mobil: 21179131
Næstformand:
John Solkær Pedersen
Skoletoften 6, Blans
6400 Sønderborg
Mail: johnsolkaer@gmail.com
Mobil: 21215552
Kasserer:
Svend Jørgensen
Avnbøløstenvej 68
6400 Sønderborg
Mail: svend@biavlerhonning.dk
Mobil: 21409352
Sekretær:
Arne Jessen
Galgebakken 7, Nybøl
6400 Sønderborg
Mail: arnejessen6400@gmail.com
Mobil: 21646112
Redaktionen:
Peter Juel-Jespersen
Lærkevej 3, Nybøl
6400 Sønderborg
Mail: peter.j.jespersen@gmail.com
Mobil: 30322082
Øvrige:
Carl Peter Møller
Guldtoft 4, Avnbøl
6400 Sønderborg
Mail: 461440@bbsyd.dk
Telefon: 74461440
Mobil: 61672896

Bestyrelsessuppleanterne af følgende 2 personer

 • Valgt blev Henning N. Larsen, Ullerup.
 • Valgt blev Folker Svane, Kobberholm.